top of page

Moje dětství a studium

Od mala jsem tíhla k jakémukoliv tvoření, ale ze všeho nejvíc mě bavily dvě věci – navrhování a šití šatů pro barbíny (později pro sebe) a vymýšlení domů a interiérů (mimo jiné jsem hrála The Sims, namnožila si kódem peníze a jenom stavěla domy). Snila jsem o tom, že se jednou budu živit navrhováním domů nebo oblečení. V tercii na turnovském gymnáziu jsem se při hodinách výtvarné výchovy rozhodla pro studium architektury, ale v posledním ročníku gymnázia jsem ještě trochu váhala, zda nezkusit oděvní návrhářství. K němu jsem se dostala po čtyřletém studiu architektury na Technické univerzitě v Liberci, během kterého jsem rozvíjela svoji prostorovou představivost a zdokonalovala se ve skicování a rýsování, což se mi později skvěle hodilo při navrhování a konstruování střihů. Po bakaláři jsem odjela na studijní Erasmus stáž do Polska, kde jsem se zamilovala do zátažných pletenin. Ale o tom píšu už v dalším článku.Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page